>

Ζωγραφιές με σφραγίδες, Τμήμα Β2

Οι μαθητές του Β2 τμήματος, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έφτιαξαν στο λογισμικό Revelation Natural Art ζωγραφιές με σφραγίδες.