>

Ζωγραφιές με σχήματα, Β' Τάξη

Οι μαθητές της Β' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", ζωγραφίζουν στο λογισμικό Revelation Natural Art με γραμμές και απλά σχήματα.