>

Λαοί του Κόσμου, Τμήμα ΣΤ2

Οι μαθητές του τμήματος ΣΤ2, στα πλαίσια των μαθημάτων της Γλώσσας και των ΤΠΕ, βρήκαν πληροφορίες για τους λαούς του κόσμου και δημιούργησαν παρουσιάσεις.