>

Ζωγραφιές με απλά σχήματα, Β' Τάξη

Οι μαθητές της Β' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", μαθαίνουν το λογισμικό Revelation Natural Art και σχεδιάζουν ζωγραφιές με γραμμές και απλά σχήματα.