>

Εννοιολογικοί χάρτες, Γ' Τάξη

Γνωρίστε τους μαθητές της Γ' Τάξης μέσα από τους εννοιολογικούς χάρτες που έφτιαξαν στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών".