>

Ζωγραφίζω έναν κλόουν, Β' Τάξη

Οι μαθητές της Β΄ Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας", χρησιμοποίησαν το λογισμικό Revelation Natural Art και δημιούργησαν έναν κλόουν με απλά σχήματα και γραμμές.