>

Απλές ζωγραφιές με πινέλα, Α' Τάξη

Οι μαθητές της Α' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν το λογισμικό ζωγραφικής TuxPaint κι έκαναν τις πρώτες τους απλές ζωγραφιές με πινέλα!