>

Παιχνίδια Pong στο Scratch, ΣΤ' Τάξη

Οι μαθητές της ΣΤ' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", δημιούργησαν στο Scratch τα δικά τους παιχνίδια Pong. 

Το παιχνίδι εκκινά κάνοντας κλικ στην πράσινη σημαία. Σπάστε όλα τα τουβλάκια αλλά προσέξτε να μην σας πέσει η μπάλα!

Τα παιχνίδια του ΣΤ1 

Τα παιχνίδια του ΣΤ2