>

Μάντεψε ποιός, Β' Τάξη

Οι μαθητές της Β΄ Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας", περιέγραψαν από έναν συμμαθητή τους δημιουργώντας εννοιολογικούς χάρτες. Στη συνέχεια, όλοι μαζί προσπάθησαν να μαντέψουν ποιός κρύβεται πίσω από κάθε χάρτη!