>

Οι φανταστικές χώρες της Ε' Τάξης

Οι μαθητές της Ε' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", σας ταξιδεύουν στις φανταστικές χώρες που δημιούργησαν!