>

Οι 4 εποχές, Α' Τάξη

Οι μαθητές της Α' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έφτιαξαν ζωγραφιές με σφραγίδες πάνω στο θέμα "Οι 4 εποχές του χρόνου".