>

Ο Υπολογιστής μου, Α' Τάξη

Οι μαθητές της Α' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έφτιαξαν ζωγραφιές με θέμα "Ο Υπολογιστής μου"!