>

Οι πρώτες ζωγραφιές της Α' Τάξης

Οι μαθητές της Α' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έφτιαξαν τις πρώτες τους απλές ζωγραφιές χρησιμοποιώντας το λογισμικό TuxPaint.