>

Πρωτομαγιάτικες ζωγραφιές, Β' Τάξη

Οι μαθητές της Β' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας", χρησιμοποίησαν το λογισμικό TuxPaint και έφτιαξαν πρωτομαγιάτικες ζωγραφιές!