>

Παρουσίαση της Πολωνίας

Παρουσίαση για την Πολωνία και το πολωνικό σχολείο, την οποία δημιούργησαν οι Πολωνοί μαθητές που συμμετείχαν στην 1η κινητικότητα στην Ολλανδία.