>

Παρουσίαση της Ελλάδας

Παρουσίαση της Ελλάδας και του σχολείου μας για το πρόγραμμα Erasmus+, από τους μαθητές και τη δασκάλα του τμήματος Γ2.