>

Καλημέρα, τι κάνεις; από το Γ2

Οι μαθητές του Γ2, στα πλαίσια του προγράμματος Student Detectives, παρουσιάζουν το γνωστό τραγούδι "Καλημέρα, τι κάνεις;".