>

Χασαποσέρβικο, από το Γ2

Οι μαθητές του Γ2 χορεύουν χασαποσέρβικο για τους ξένους συνεργάτες τους και το διασκεδάζουν!