>

Στα πλαίσια των eTwinning προγραμμάτων Let's Play! και 100 Folk Games στα οποία συμμετέχει το σχολείο μας, οι μαθητές του Ε3 παρουσίασαν το παιχνίδι Περνά περνά η μέλισσα!

 

Το ίδιο ακριβώς παιχνίδι παίζεται και στην Τουρκία και ονομάζεται "Aç kapıyı bezirgan başı".

Στα πλαίσια των eTwinning προγραμμάτων Let's Play! και 100 Folk Games στα οποία συμμετέχει το σχολείο μας, οι μαθητές του Δ2 παρουσίασαν το παιχνίδι Αγαλματάκια ακούνητα!

Σελίδα 1 από 2