>

Καλά Χριστούγεννα, από το Νηπιαγωγείο της Πολωνίας

Ευχές για Καλά Χριστούγεννα από τους μαθητές του Νηπιαγωγείου στο συνεργαζόμενο σχολείο Erasmus+ της Πολωνίας!