>

Αφίσες συνεργατών, ΣΤ3

Οι μαθητές του τμήματος ΣΤ3 έφτιαξαν αφίσες με πληροφορίες για τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.