>

Οι μαθητές της Β' Τάξης, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ που συμμετέχει το σχολείο μας, κινηματογράφησαν δύο μικρές ταινίες όπου μας παρουσιάζουν τον Χάσκαρη και τον Χαραλάμπη!

 

 

Οι μαθητές της Α' Τάξης, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ που συμμετέχει το σχολείο μας, κινηματογράφησαν μια μικρή ταινία όπου μας παρουσιάζουν το έθιμο της Κούνιας!

Σελίδα 1 από 7