>

Έναρξη λειτουργίας Ολοήμερων τμημάτων και Πρωινής ζώνης

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 16/09/2021 θα ξεκινήσει η λειτουργία των Ολοήμερων τμημάτων του σχολείου μας καθώς και του τμήματος της Πρωινής Ζώνης ως ακολούθως:

α) Το τμήμα της Πρωινής Ζώνης λειτουργεί από τις 7:00π.μ. – 8:00π.μ. Η υποδοχή των μαθητών/τριων θα γίνεται από τον/την εκπαιδευτικό που έχει την ευθύνη λειτουργίας του από 7:00π.μ. – 7:15π.μ. ακριβώς χωρίς καμιά παρέκκλιση στην κεντρική είσοδο του σχολείου (καγκελόπορτα δίπλα στο Γυμνάσιο). Υπενθυμίζουμε ότι στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. 

β) Τα Ολοήμερο πρόγραμμα θα τελειώνει στις 15:00μ.μ. και στις 16:00μ.μ. αντίστοιχα για όσους μαθητές/τριες έχουν δηλώσει οι γονείς/κηδεμόνες τους τις παραπάνω ώρες αποχώρησης.

γ) Το φαγητό λόγω COVID19 δε θα ζεσταίνεται, ούτε θα μπαίνει σε ψυγείο, αλλά οι μαθητές/τριες θα το έχουν μαζί τους στην τάξη τους, σε κατάλληλο σκεύος. Για την καλύτερη ενημέρωση σας διαβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ολοήμερου σχολείου που θα βρείτε παρακάτω.