>

Εγγραφές μαθητών σε Μουσικά Γυμνάσια

Αγαπητοί γονείς, στα παρακάτω τρία έγγραφα θα βρείτε λεπτομέρειες για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα Μουσικά Γυμνάσια:

Έγγραφο 1ο

Έγγραφο 2ο 

Έγγραφο 3ο