>

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα "STEM στη Χωχαρούπα", δημιουργήθηκε ως τελικό προϊόν ένα ψηφιακό βιβλίο με δραστηριότητες προγραμματισμού τις οποίες σχεδίασαν και επίλυσαν εξ ολοκλήρου οι μαθητές των 2 συνεργαζόμενων σχολείων.

Αυτό το βιβλίο με τις δραστηριότητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για την εξοικείωση και άλλων μαθητών με τις βασικές αρχές της αλγοριθμικής σκέψης.

Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ σε όλα τα παιδιά!

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα