>

Κατασκευές οχημάτων

Κατασκευή και προγραμματισμός οχημάτων με το πακέτο Lego WeDo από τους μαθητές του προγράμματος "We, Robots: Coding and Cooperating!".

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα