>

Ανασκόπηση προγράμματος "We, Robots: Coding and Cooperating!"

Τη φετινή σχολική χρονιά η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning προχώρησε στην υλοποίηση της δράσης STEM. Ο σκοπός της δράσης είναι η εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική με τη συναρπαστική εκμάθηση της φυσικής, της τεχνολογίας, των μαθηματικών και της μηχανικής (STEM), πρακτικά χωρίς θεωρίες και περιττή ορολογία, και στις μεθόδους ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων εφευρετικότητας, αλγοριθμικών και προγραμματιστικών προτύπων και επίδειξης ομαδικού πνεύματος.

Το σχολείο μας επιλέχθηκε για συμμετοχή στη δράση STEM και έλαβε τον εξοπλισμό Lego WeDo 2.0 για την πραγματοποίηση του eTwinning έργου "We, Robots: Coding and Cooperating!".

Καθώς, λοιπόν, η δράση φτάνει στο τέλος της, παρουσιάζουμε μια ανασκόπηση του προγράμματός μας στην Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning με το παρακάτω βίντεο.