>

Γνωρίστε τις ομάδες που συμμετέχουν στο eTwinning πρόγραμμα "We Do Lego", στο οποίο συμμετέχει το τμήμα Γ-ΣΤ του ολοήμερου προγράμματος στο μάθημα των Τ.Π.Ε.

Το τμήμα Γ-ΣΤ του ολοήμερου προγράμματος στο μάθημα των ΤΠΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα We Do Lego με άλλους 4 συνεργάτες: ένα σχολείο από την Ελλάδα (1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Κρήτης), ένα από τη Σλοβακία, ένα από τη Μάλτα και ένα από την Ιταλία. Το πρόγραμμα έχει ως θεματικό άξονα την κυκλοφοριακή αγωγή και συνδυάζει δραστηριότητες ρομποτικής με το πακέτο Lego WeDo.

Για να γνωρίσουν την ομάδα τους στους συνεργάτες τους, οι μαθητές έφτιαξαν ένα βίντεο όπου παρουσιάζονται με τις μορφές φιγούρων Lego.

Σελίδα 2 από 2