>

5η διαδικτυακή συνάντηση του Γ2

Οι μαθητές του Γ2 που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Student Detectives με κωδικό όνομα "Αστυνόμος Σαΐνης" είχαν την πέμπτη διαδικτυακή τους συνάντηση με την ομάδα "Detective Mickey Mouse", που όπως αποκαλύφθηκε πρόκειται για το σχολείο ?cole Capucines στην πόλη Charleville-M?zi?res της Γαλλίας!

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα