>

4η διαδικτυακή συνάντηση του Γ2

Οι μαθητές του Γ2 που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Student Detectives με κωδικό όνομα "Αστυνόμος Σαΐνης" είχαν την τέταρτη διαδικτυακή τους συνάντηση με την ομάδα "Sherlock Holmes", που όπως αποκαλύφθηκε πρόκειται για το σχολείο Kastamonu ?ehit Erkan Kendirci ?lkokulu στην πόλη Kastamonu της Τουρκίας!

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα