>

Πρόγραμμα eTwinning "Monumental Travellers"

Στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής, οι μαθητές της Δ' Τάξης θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα eTwinning, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα σχολεία στην Ευρώπη να αναπτύξουν συνεργασίες, κάνοντας χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας. 

Το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί ονομάζεται "Monumental Travellers" και έχει ως βασικό θέμα τη μελέτη των μνημείων του κόσμου, αξιοποιώντας διάφορες πτυχές της τεχνολογίας και της πληροφορικής, όπως εργαλεία web2.0, ρομποτική και 3d εκτύπωση! Το σχολείο μας θα συνεργαστεί με άλλα 5 σχολεία από την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Τουρκία – οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων θα επικοινωνήσουν και θα υλοποιήσουν κοινές δραστηριότητες, οι οποίες θα εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της πληροφορικής.

Μπορείτε να βλέπετε τις δράσεις μας στην ιστοσελίδα μας με την ετικέτα Monumental Travellers και συγκεντρωτικά στο μενού eTwinning -> Monumental Travellers

Monumental Travellers