>

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων του προγράμματος "Let's Play!", από την οποία αναδείχθηκε το επικρατέστερο λογότυπο!

Turkey Akinciturk

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning "Let's Play!', τα  συνεργαζόμενα σχολεία δημιούργησαν και πρότειναν τα δικά τους λογότυπα. Συγκεντρώθηκαν, λοιπόν, εφτά υποψήφια λογότυπα από τα οποία κάθε σχολείο κλήθηκε να ψηφίσει τα δύο πιο αγαπημένα του. Το επικρατέστερο θα είναι και αυτό που θα οριστεί ως το επίσημο λογότυπο του προγράμματός μας. Δείτε, παρακάτω, τις προτάσεις των σχολείων, την ψηφοφορία μας και τα δύο αγαπημένα λογότυπα του δικού μας σχολείου.