>

Αγαλματάκια ακούνητα, Τμήμα Δ2

Στα πλαίσια των eTwinning προγραμμάτων Let's Play! και 100 Folk Games στα οποία συμμετέχει το σχολείο μας, οι μαθητές του Δ2 παρουσίασαν το παιχνίδι Αγαλματάκια ακούνητα!

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα