>

Γνωρίστε την eTwinning ομάδα του Δ2

Οι μαθητές του Δ2 παρουσιάζουν την τάξη τους στους συνεργάτες του eTwinning προγράμματος Let's Play!