>

Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το Let's Play!

Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται στα έργα eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας μια σειρά από κριτήρια που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της δράσης. Η ετικέτα ποιότητας είναι η απτή αναγνώριση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και σχολεία για το υψηλό επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους. Στους μαθητές προσφέρει μία ενίσχυση στην προσπάθειά τους και στο σχολείο γενικότερα μία δημόσια επιβεβαίωση της δέσμευσής του για την ποιότητα και την ειλικρίνειά του στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής συνεργασίας. Η αίτηση για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας κατατίθεται από έναν εκπαιδευτικό εκ μέρους όλου του σχολείου.

Το eTwinning έργο Let's Play!, το οποίο ίδρυσε και συντόνισε τη σχολική χρονιά 2017-2018 το σχολείο μας, βραβεύθηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας! Για το ίδιο έργο βραβεύθηκε με Εθνική Ετικέτα Ποιότητας και το συνεργαζόμενο σχολείο από την Ισπανία.

Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που δούλεψαν στο πρόγραμμα!!

LetsPlay QL

LetsPlay QLpupil

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα