>

Δημιουργούμε και επαυξάνουμε: Καλή Σαρακοστή!

Ευχές για Καλή Σαρακοστή από τους μαθητές των τάξεων Α'-Β' του Ολοήμερου Προγράμματος που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Δημιουργούμε και Επαυξάνουμε". Για να ακούσετε τις φωνές τους χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Blippar. Οδηγίες θα βρείτε εδώ.

KaliSarakosti

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα