>

Οι μαθητές του τμήματος Δ1, στα πλαίσια του προγράμματος "Harry Potter and the Case of the Sick Earth" παρουσιάζουν στους συνεργάτες τους την ομάδα και το σχολείο τους!