>

Οι μαθητές της Ε' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", σας ταξιδεύουν στις φανταστικές χώρες που δημιούργησαν!

 

Οι μαθητές της Ε' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", δημιούργησαν αφίσες για τις αγαπημένες τους χώρες και σας ταξιδεύουν στην Ευρώπη!

Οι μαθητές της Α' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έφτιαξαν ζωγραφιές με σφραγίδες πάνω στο θέμα "Οι 4 εποχές του χρόνου".