>

Οι μαθητές της Β' Τάξης, στο μάθημα "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας", δημιούργησαν εννοιολογικούς χάρτες όπου μας παρουσιάζουν τον εαυτό τους μέσα από εικόνες.

Γνωρίστε τους κι εσείς!