>

Οι μαθητές της Πέμπτης και Έκτης Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έφτιαξαν χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές και σας εύχονται Καλές γιορτές!

Για να χρωματίσετε κι άλλες χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές, πατήστε εδώ.

Οι μαθητές της Α' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έφτιαξαν χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές και σας εύχονται Καλές γιορτές!

Για να χρωματίσετε κι άλλες χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές, πατήστε εδώ.

Οι μαθητές της B' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έφτιαξαν χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές και σας εύχονται Καλές γιορτές!

Για να χρωματίσετε κι άλλες χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές, πατήστε εδώ.

Οι μαθητές της Δ' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έγραψαν συνεργατικά και μορφοποίησαν ένα γνωστό παιδικό παραμύθι.