>

Οι μαθητές της Α' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έφτιαξαν ζωγραφιές χρησιμοποιώντας τα μαγικά εργαλεία του TuxPaint.

Με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, η Δ' Τάξη ασχολήθηκε με το θέμα της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών". Μία από τις δραστηριότητες ήταν να μάθουν οι μαθητές να δημιουργούν ισχυρούς κωδικούς!

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε κουίζ που παίξαμε στην τάξη σχετικά με το θέμα αυτό.

SID2019

SIDactivity

SIDactivity 1

Οι μαθητές της Β' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", κάνουν εξάσκηση στην πληκτρολόγηση με τόνους, κεφαλαία και πεζά!

Οι μαθητές της Α' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έφτιαξαν ζωγραφιές με θέμα "Ο Υπολογιστής μου"!