>

Μαθαίνω να πληκτρολογώ, Β' Τάξη

Οι μαθητές της Β' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έμαθαν να πληκτρολογούν με τόνους, κεφαλαία και πεζά γράμματα και έφτιαξαν τα δικά τους αλφαβητάρια!