>

Ηρακλής, Γ' Τάξη

Οι μαθητές της Γ' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας", χρησιμοποίησαν το λογισμικό Microsoft PowerPoint και έφτιαξαν παρουσιάσεις με θέμα τον Ηρακλή!