>

Πόλεις της Ελλάδας, Τμήμα Γ1

Οι μαθητές του τμήματος Γ1, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έμαθαν πώς να εισάγουν εικόνες στα έγγραφά τους και σας ταξιδεύουν σε όμορφες πόλεις της Ελλάδας!