>

Ζωγραφιές με απλά σχήματα, Β' Τάξη

Οι μαθητές της Β΄ Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας", χρησιμοποίησαν το λογισμικό Revelation Natural Art και δημιούργησαν ζωγραφιές χρησιμοποιώντας απλά γεωμετρικά σχήματα και γραμμές.