>

Συνεργατικό παραμύθι, Β' Τάξη

Οι μαθητές της Β' Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", έγραψαν συνεργατικά ένα αγαπημένο παραμύθι, εξασκώντας τις ικανότητές τους στην πληκτρολόγηση.