>

Με τη λήξη του προγράμματος Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας, οι μαθητές της Δ' τάξης σας παρουσιάζουν μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τη Σουηδία, την 6η χώρα που δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στη συνεργασία. 

Οι μαθητές των 5 συνεργαζόμενων σχολείων δημιούργησαν συνεργατικά ένα γλωσσάρι που περιέχει λέξεις και φράσεις σε 6 διαφορετικές γλώσσες, καθώς και εννοιολογικούς χάρτες. Για το σχολείο μας εργάστηκαν τα τμήματα Δ1, Δ2, Ε1, Ε3, ΣΤ2. Συγχαρητήρια σε όλους!

Οι μαθητές του τμήματος ΣΤ2 παρουσιάζουν την ιστορία της σουηδικής γλώσσας, στα πλαίσια της κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στην Ισπανία με θέμα τις γλώσσες.

Οι μαθητές των τμημάτων Δ1, Δ2, Ε1, Ε3 και ΣΤ2 συγκέντρωσαν πληροφορίες για την ελληνική γλώσσα και δημιούργησαν μια παρουσίαση, την οποία θα παρουσιάσουν οι μαθητές της ελληνικής αποστολής στους εταίρους του προγράμματος Erasmus+ κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στην Ισπανία.

Αναζήτηση

Είσοδος στην e-me

Παλαιότερα άρθρα